ธนารคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา แพร่

ธนาคาร: ธนารคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ชื่อสาขา: สาขา แพร่

รหัสสาขา: 0534

ที่อยู่: เลขที่ 31/1, 31/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง แพร่ 54000 โทร. 0-5462-6811 โทรสาร. 0-5453-2837