อบต. ปลวกแดง

ที่อยู่ อบต. ปลวกแดง: เลขที่99 หมู่6  ต.ปลวกแดง  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง  21140

ประเภทหน่วยงาน: อบต.

ชื่อหน่วยงาน: ปลวกแดง