เทศบาล ตำบลจตุรัส ชัยภูมิ

ชื่อเทศบาล: ตำบลจตุรัส

ที่อยู่เทศบาล: ถ.โกสีห์ ม.1 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์เทศบาล: 0-4485-1359