เทศบาล ตำบลม่วงชุม กาญจนบุรี

ชื่อเทศบาล: ตำบลม่วงชุม

ที่อยู่เทศบาล: ม.5 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์เทศบาล: 0-3465-5374