เทศบาล ตำบลโพรงมะเดื่อ นครปฐม

ชื่อเทศบาล: ตำบลโพรงมะเดื่อ

ที่อยู่เทศบาล: 243 ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์เทศบาล: 0-3438-7110